37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 19 01 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1


Д
окументација потребна за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије:


  1. Доказ о броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, оверену изјаву два сведока дату пред  надлежним органом о броју чланова заједничког домаћинства);
  2. Фотокопију личне карте свих одраслих чланова домаћинства;
  3. Доказ о укупним месечним примањима за месец који претходи месецу подношења захтева (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца, за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање)
  4. Уверење надлежне службе за катастар непокретности у Трстенику и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
  5. Уверење пореске управе у Трстенику о поседовању имовине која подлеже опорезивању;
  6. Последњи рачун за електричну енергију.
  7. Доказ о закупу стана или други доказ да домаћинство подносиоца захтева борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице.

 
Документација потребна за обнову захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије:


  1. Доказ о укупним месечним примањима за месец који претходи месецу подношења захтева
  2. Последњи рачун за електричну енергију.Преузмите:

 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА,
ОДНОСНО УГРОЖЕНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ word

ЗАХТЕВ ЗА ОБНОВУ УВЕРЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА,
ОДНОСНО УГРОЖЕНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ word

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray