37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:


1. ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

 • Перовић Ненад из Осаонице, представник Изборне листе Александар Вучић - За нашу децу;
 • Ћосић Бојана из Велике Дренове, представница Изборне листе Александар Вучић - За нашу децу;
 • Тодоров Бојан из Трстеника, представник Изборне листе Александар Вучић - За нашу децу;
 • Марио Спасић из Трстеника, представник Изборне листе Марио Спасић - Увек за родни крај;
 • Александар Јаћовић из Велике Дренове, представник Изборне листе Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић.

2. ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 • Милица Цветковић из Чаира, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Владимир Антић из Трстеника, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Невена Стевановић из Трстеника, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Слободан Матицки из Осаонице, „Марио Спасић - Увек за родни крај“, и
 • Радован Поповић, „Покрет обнове Краљевине Србије - Часно и искрено за нашу општину - др Радован Поповић“.
3. ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
 • Дијана Јаћовић из Бучја, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Мануела Видаковић из Дубља, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Мирјана Бинић из Трстеникa, „Александар Вучић - За нашу децу“;
 • Бојана Ђорђевић из Чаира, „Марио Спасић - Увек за родни крај“, и
 • Љубиша Арсић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма“
4. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
 • Сања Марић из Трстеника, „Александар Вучић - За нашу децу“
 • Јелена Игњатовић из Лозне, „Александар Вучић - За нашу децу“
 • Владан Миљковић  из Трстеника, „Александар Вучић - За нашу децу“
 • Слободан Матицки из Осаонице, „Марио Спасић - Увек за родни крај“, и
 • Марија Вукићевић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“.
5. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 • Јелена Васић из Трстеника, „Александар Вучић -За нашу децу“;
 • Срђан Јелић из Старог Трстеника, „Александар Вучић -За нашу децу“;
 • Иван Ђорђевић из Рујишника, „Александар Вучић -За нашу децу“;
 • Марија Вучић из Стопање, „Марио Спасић -Увек за родни крај“, и
 • Стефан Јовановић из Грабовца, „Покрет обнове Краљевине Србије - Часно и искрено за нашу општину - др Радован Поповић“.
6. ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 • Ненад Перовић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Игор Милисављевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Ивица Рисимић из Медвеђе, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Драган Вуковић из Медвеђе, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Ђорђе Ђурић из Горње Омашнице, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“.
7. ОДБОР ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 • Никола Ђалић из Почековине, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Мирослав Ђорђевић из Богдања, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Иван Ђорђевић из Рујишника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Душан Андрић из Јасиковице, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“, и
 • Љубивоје Цураковић из Риђевштице, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
8. ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
 • Никола Малићанин из Јасиковице, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Милан Николић из Пољне, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Слободан Стаменковић, из Страгара, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Миодраг Матицки из Пољне, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Зоран Брадић из Мале Дренове, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
9. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Стефан Унић из Стопање, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Катарина Љубомировић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Јелена Вукчевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Никола Костић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Иван Ивановић из Јасиковице, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“.
10. ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
 • Весна Милосављевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Катарина Љубомировић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Александра Ђурић, из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Бојан Градиштанац из Медвеђе, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“, и
 • Миле Васиљевић из Планинице, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
11. ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
 • Игор Милисављевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Јелена Батоћанин из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Сања Беговић, из Чаира, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Марија Спасић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Душица Малићанин из Јасиковице, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“.
12. ОДБОР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА, НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
 • Марко Срејић из Милутовца, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Бојан Тодоров из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Љиљана Раденковић из Горњег Рибника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Никола Лукић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Бранимир Пешић из Трстеника, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“.
13. ОДБОР ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
 • Марко Срејић из Милутовца, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Зоран Мирковић из Риљца, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Мирослав Михајловић из Велике Дренове, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Оливер Глишић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Зоран Брадић из Мале Дренове, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
14. ОДБОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • Бојана Ћосић из Велике Дренове, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Никола Ђалић из Почековинe, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Десимир Обрадовић, из Прњавора, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Марио Спасић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Живота Вучић из Лопаша, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
15. ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
 • Милица Цветковић из Чаира, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Славица Јевтић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Слађана Јаковљевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Марија Спасић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“, и
 • Весна Крстић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.


ПОСЕБНА СТАЛНА РАДНА ТЕЛА:


1. Изборна комисија општине Трстеник:

1. Александар Минић, дипл. правник, председник.

 • Ивана Минић, дипл. правник, заменика председника.

2. Дијана Јаћовић, члан.

 • Предраг Перовић, заменика члана.

3. Снежана Јанковић, члан.

 • Марија Булатовић, заменик члана.

4. Марко Петрашиновић, члан.

 • Ненад Недељковић, заменик члана.

5. Расим Нокић, члан.

 • Теодора Павловић, заменик члана.

6. Драган Вуковић, члан.

 • Александар Кандић, заменик члана.

7. Снежана Спаловић, члан.

 • Миле Васиљевић, заменик члана.

8. Часлав Поповић, дипл. правник, секретар,

 • Ана Рајчић, дипл. правник, заменик секретара.

2. Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница:
 • Александра Цветковић Јевђић, дипл.правник из Доњег Рибника, председница Комисије, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Данијел Рајковић, дипл.правник из Велике Дренове, заменик председника, Комисије „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Јелена Батоћанин из Трстеника, члан, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Радмило Киковић из Велике Дренове, заменик члана, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Биљана Савовић из Трстеника, члан, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Александра Јовановић из Трстеника, заменик члана, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Слађана Унић из Селишта члан, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Ивица Илић из Милутовца, заменик члана, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Зоран Крнчевић из Стопање члан, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“;
 • Милош Симић из Грабовца, Заменик члана, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“
 • Зоран Михајловић из Трстеника, члан, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
 • Драган Обрадовић из Угљарева, Заменик члана „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.
 • Милан Атанасковић дипл. правник из Трстеника, секретара Комисије.
 • Александар Савић, дипл.правник из Трстеника, заменика секретара.

3. Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница:
 • Дијана Јаћовић, дипл.правник из Бучја, председница Комисије, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Марија Вукчевић, дипл.правник из Трстеника, члан, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Марко Вујанац из Трстеника, члан, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Александар Јаћовић, дипл. правник из Велике Дренове, члан, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“;
 • Предраг Николић, члан, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.

4. Савет за младе:
 • Милица Стојановић из Пољне, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Никола Миливојевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Александра Ђурић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Андријана Грујић из Јасиковице „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Теодора Павловић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Стефан Јовановић из Грабовца, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“;
 • Милан Митровић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“

5. Комисија за родну равноправност:
 • Јелена Вукчевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Љиљана Сретеновић, Трстеник, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Снежана Трипковић, из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Сања Радојковић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Ана Смиљанић из Чаира, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Ана Митровић из Велике Дренове, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“ и
 • Слађана Живановић из Селишта, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.

6. Савет за здравље:
 • Др Ивана Срејић из Трстеника „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Бранка Живковић из Медвеђе, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Катарина Ћирић, из Трстеника „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Др Наташа Вукомановић из Трстеника „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Др Зоран Пиперац из Бресног Поља, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Др Радован Поповић, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“ и
 • Др Весна Крстић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.

7. Савет за праћење примене Етичког кодекса:
/

8. Кориснички савет јавних служби:
 • Рашо Лешевић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Драган Митровић из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Никола Трошић, из Трстеника, Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Јелена Батоћанин из Трстеника, „Александар Вучић-За нашу децу“;
 • Миле Стојиљковић из Трстеника, „Марио Спасић-Увек за родни крај“;
 • Александар Мишић из Оџака, „Покрет обнове Краљевине Србије-Часно и искрено за нашу општину- др Радован Поповић“ и
 • Мирослав Милићевић из Трстеника, „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.