37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 19 09 2020
Ћирилица
sistem48_mali ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 26
Датум захтева: Понедељак, 17 Јун 2013 08:24
Статус: Одговорено
Врста проблема: Комунални проблеми

Опис проблема:

Интересује ме на који начин могу добити одобрење за уградњу посебног водомера за један стан у стамбеној згради? (Проблем је трошење воде за прање аутомобила и поливање башта. Подразумева се да мени не смета што неки све то раде, али ја нећу да плаћам туђу потрошњу, већ колико воде толико пара.) Није ми јасно и то да је потрошња воде иста и у зимском и у летњем периоду.


Датум: Понедељак, 22 Јул 2013 11:38
Служба: ЈКСП Комстан Трстеник

Одговор: 

Поштована,

Чланом 43. Општинске Одлуке о водоводу и канализацији општине Трстеник број 352-56/2001-01 из 2001.године предвиђено је следеће:

Члан 43.
У стамбеним зградама колективног становања обвезник плаћања је власник стана, односно закупац стана у друштвеној својини. Очитана потрошња у стамбеним зградама колективног становања распоређује се према броју чланова домаћинства.
Податке о кориснику и члановима његовог домаћинства и другим члановима који у његовом стану станују, доставља председник Скупштине стамбене зграде у писменој форми, оверено потписом и печатом, на поћетку године, као и у случају промене броја чланова.
Давалац услуге није дужан да прихвати промену ако није достављена на начин из претходног става."

Из напред наведеног члана се види да Оснивач у овом случају Скупштина оптине Трстеник није предвидела овом Одлуко уградњу посебних водомера у зградама колективног становања.
Један од основних разлога је и то што у 99 % случајева зграде су пројектоваване са више вертикала дистрибуција воде па би морало да се уграђују више водомера за један стан ( напр. Купатило у стану се напаја из једне вертикале а кухиња из друге), а сагласност би у сваком случају морали да дају и Оснивач и Скупштина станара зграде.

С Поштовањем,
Мирослав Милићевић,
служба информације, рекламације и информације ЈКСП Комстан Трстеник

[ Назад ]

Штампа