ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 136 
Датум подношења захтева: Четвртак, 25 Јул 2019 11:05
Врста захтева: Комунални проблеми на путу релација Тоболац-Стари Лопаш
Захтев:
Постовани,

Користим прилику да укажем на дугогодишњи проблем са растињем-гранама на путу релација Тоболац-Стари Лопаш које НИКО не сече па је мимоилажење са другим возилима веома ризично, а на неким местима и немогуће без оштећења на возилу.
Такође бих напоменуо да због свакодневног одласка на посао аутом лак на мом возилу је сав у огреботинама и на неким местима више није могуће санирати огреботине полирањем што умањује вредност мог возила за које уредно плаћам регистрацију и све припадајуће таксе зато молим да ме обавестите када ће "врзина, гране и растиње " бити уклоњено.

с поштовањем,

Мирољуб Атанасковић

у Трстенику 25.07.2019.

 

Датум одговора: Уторак, 06 Август 2019 13:44

Служба:

Одговор: 

Поштовани,

Информишемо Вас да је проблем растиња поред општинског пута Тоболац-Стари Лопаш познат управљачу пута. Сваке године се растиње уклања на машински или ручни начин. Године 2017. на овој локацији растиње на путном земљишту је детаљно уклањано ручним путем, преко радника на јавним радовима. Године 2018. растиње је уклањано машинским путем, преко грађевинске машине-таруп, извођача радова "Техноградња"-Крушевац. Године 2019. растиње је такође уклањано машинским путем карајем јуна, од стране истог извођача радова као и претходне године. Уочили смо да то није довољно јер на више места растиње из приватног поседа излази на пут. Зато управљач пута је остварио увид на лицу места, направљен је попис кат. парцела са којих се растиње простире на пут и ускоро ће власницима парцела бити упућен налог за уклањање растиња са парцела.?? 

Поздрав,

Зоран Радисављевић

дир. ЈП за уређ.грађ.земљишта "Трстеник"