Промените величину слова:
vth_2
Виша техничка машинска школа је почела са радом 15. октобра 1962. године као израз потребе за школовањем кадрова у флуидној техници а на основу одлуке Радничког савета Прве петолетке Трстеник и сагласности Савета за просвету НР Србије. На основу Решења Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1119/2006-04, од 30.04. 2007. године, Школа је добила дозволу за рад као Висока техничка машинска школа струковних студија.

Основне делатности Школе су:
  • образовање инжењера у складу са прописаним наставним плановима и програмима,
  • реализација планова и програма стручног усавршавања (курсеви, семинари, симпозијуми и сл.)
  • истраживачко-развојна делатност и израда пројеката у области техничких и природно-математичких наука,
  • издавање уџбеника, скрипти, часописа и осталих публикација за потребе студената и осталих корисника.
Студије су организоване на основу нових наставних планова, кроз модерне и уникатне смерове са већим бројем специјалистичких студијских програма: Информатика у инжењерству, Хидраулика и пнеуматика,  Инжењерство у саобраћају и Производно машинство.

vth_3У периоду од 1966. до 1982. године Школа је издавала стручни часопис ''Хидраулика и пнеуматика'' који има југословенски карактер. Издата су укупно 52 броја часописа за шеснаест године излажења, а од 2006. школа започиње издавање новог часописа под називом ''ХП форум'', који излази једанпут годишње.

Школа сарађује са привредом на следеће начине: зaјeдничка примењена и развојна истраживања, зaједнички инжењеринг за потребе привреде (пројектовање, конструисање, адаптација, ремонт...), извођење семинара-курсева и других облика образовање по потребе привреде, затим пружа лабораторијске и консалтинг услуге.

Школа је опремљена са лабораторијама за: саобраћајне системе, елетротехнику, термодинамику, машинске материјале, машинску обраду,  хидраулику и пнеуматику  и  информатику.

Опширније на: www.vtms-ts.edu.rs