37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 16 04 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:
ОПШТИНА ТРСТЕНИК- ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗМЕНИ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА  НПК  ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2010.ГОДИНЕ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ РОДА 2009. И  2010. ГОДИНЕ


На основу Програма робних резерви за  2009. г. и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 338-6539-2009-02 од 22.10. 2009. године, Министарство трговине и услуга – Републичка дирекција за робне резерве је у могућности да понуди  натуралну  размену минералних ђубрива НПК (15:15:15 ) за  меркантилну пшеницу рода 2010. године и меркантилни кукуруз рода 2009. и 2010. године по следећим паритетима:

  • 1 кг минералног ђубрива НПК (15:15:15) за  2,84 кг  меркантилне пшенице рода  2010 године , домаћег порекла ,ЈУС-стандарда;
  • 1 кг минералног ђубрива  НПК (15:15:15) за   2,63 кг  меркантилног кукуруза рода  2009.године , домаћег порекла ,ЈУС-стандарда, и
  • 1 кг минералног ђубрива  НПК (15:15:15)  за  3,15 кг меркантилног кукуруза рода   2010.године ,домаћег порекла , ЈУС –стандарда.

Натурална размена по приложеним приоритетима  уговараће се  са :

  1. физичким  лицима – носиоцима пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредног газдинства, у складу са Уредбом  о регистру пољопривредних газдинстава (,, Сл. гл. РС”бр. 119-08,21-09 и 36-09 ) и који  имају статус активног газдинства за текућу годину;
  2. земљорадничким задругама које су регистроване код Агенције за привредне регистре и
  3. овлашћеним складиштерима Републичке дирекције за робне резерве.

За меркантилну пшеницу  и кукуруз рода 2010.године  пре испоруке минералних ђубрива НПК(15:15:15) неопходно је доставити средства реализације уговора и то:

  1. за физичка лица – гаранцију пословне банке,
  2. за земљорљдничке задруге – гаранцију пословне банке и три бланко потписане и оверене, соло менице,
  3. за овлашћене складиштаре – доказ о упису хипотеке на непокретној имовини и три бланко потписане и оверене, соло менице.

Регистрована газдинства  или земљорадничке задруге заинтересоване за натуралну размену ,треба да дирекцији доставе понуду са назнаком потребних количина михнералних ђубрива НПК(15:15:15) на телефакс: 011/3241-651 и 021/451-290 и поштом на адресу: Министарство трговине и услуга – Републичка дирекција за робне резерве Београд, Немањина 22-26, или Републичка дирекција за робне резерве – Центар Нови Сад, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.

За све додатне информације  можете се обратити  начелнику  Снежани Митровић на телефон: 011/ 32-35-305, Љиљани Илић на телефон: 011/32-39-992 и Центру у Новом Саду , начелнику Михајлу Увачеку на телефон: 021/421-914.