37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 16 04 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:


ОД 22. 10 2009. ГОДИНЕ ПОЧЕО ЈЕ СА РАДОМ РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

СВА ПОСТОЈЕЋА УДРУЖЕЊА, ОСНОВАНА ПО СТАРИМ ПРОПИСИМА (ЗАКОН О УДРУЖИВАЊУ ГРАЂАНА У ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И ЗАКОН О ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА) У ОБАВЕЗИ СУ ДА ИЗВРШЕ УСКЛАЂИВАЊЕ УДРУЖЕЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА И ТО У РОКУ ОД 18 МЕСЕЦИ  ТЈ. ДО 22. 04 2011. ГОДИНЕ (ЗА ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНИХ УДРУЖЕЊА РОК ЈЕ 3 МЕСЕЦА)

ЗА ПОСТОЈЕЋА УДРУЖЕЊА УСКЛАЂИВАЊЕ ЈЕ БЕСПЛАТНО
УСКЛАЂИВАЊЕ СЕ ВРШИ ПОДНОШЕЊЕМ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УСКЛАЂИВАЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА,ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ЊИХОВИХ САВЕЗА. ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СА СЛЕДЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

  1. РЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР  ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈАИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДН. РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
  2. АКТ О ИЗБОРУ ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА
  3. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА
  4. ДВА ПРИМЕРКА НОВОГ СТАТУТА
  5. ДРУГИ АКТИ ДОНЕТИ У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  ЈЕ ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ А У ТОМ СЛУЧАЈУ СЕ ПРИЛАЖЕ И ОВЕРЕНО ОВЛАШЋЕЊЕ

АГЕНЦИЈА ДОСТАВЉА РЕШЕЊЕ О УСКЛАЂИВАЊУ У РОКУ ОД 30 ДАНА ЗАЈЕДНО СА ЈЕДНИМ ПРИМЕРКОМ СТАТУТА КОЈИ ЈЕ ОВЕРЕН ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ АГЕНЦИЈЕОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК