37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 19 10 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ
 
2017. година Датум Решење
Зарковић Стевановић Љиљана и Ристић Смиљана - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за помоћни објекат
24. 08 2017.       pdf
Вешковац Слободан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта
14. 08 2017.       pdf
Ћосић Зорица - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат
08. 08 2017.       pdf
Филиповић Ранко закључак о одбацивању захтева
02. 08 2017.        pdf
ОШ Добрица Ћосић Велика Дренова - закључак о одбацивању захтева за изградњу надстрешнице у Страгарима
05. 07 2017.         pdf
Младеновић Милан - закључак о одбацивању захтева за реконструкцију крова на згради број 16 у улици Обрена Антића
05. 07 2017.         pdf
Металопластика АД Трстеник Стопања  - закључак о одбацивању захтева
29. 06 2017.         pdf
Лазовић Стефан - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Трстенику
29. 06 2017.         pdf
Бојић Љубиша - закључак о одбацивању захтева
28. 06 2017.         pdf
Пајић Милан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
03. 05 2017.         pdf
Вујић Славољуб - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
19. 04 2017.         pdf
Телеком Србија одбачен захтев за издавање решења за реконструкцију приступне ТК мреже у Трстенику
08. 04 2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о Нови Пазар изградња оптичког кабла у Малој Дренови - закључак
24. 03 2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о изградња оптичког кабла у Трстенику - закључак
24. 03 2017.         pdf
ГЛИЏИЋ НИС - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
08. 03 2017.         pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Предузећа за производњу, промет и услуге "VLADEX" д.о.о. Велика Дренова
07. 03 2017.         pdf
Вујовић Марјан - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
01. 03 2017.         pdf
Општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за санацију пословног објекта
19. 01 2017.          pdf
Спортски центар Трстеник - закључак о одбацивању захтева за постављање гасног агрегатора
12. 01 2017.          pdf
2016. година
Датум Решење
Црквена општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
28. 12 2016.          pdf
ПД за произвидњу и промет Оаза Партy закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
27. 12 2016.          pdf
Оператор дистрибутивног система ЕПС дистрибуција Крушевац - закључак о одбацивању захтева
23. 12 2016.          pdf
Војиновић Милан закључак о одбацивању захтева за изградњу пољопривредне зграде у Пољни
08. 11 2016.          pdf
ЈКСП КОМСТАН Трстеник - одбачени захтев - изградња магистралног цевовода 
07. 11 2016.          pdf
Лазовић Микица - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
13. 10 2016.          pdf
Цветановић Раде - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
05. 09 2016.          pdf
Радосављевић Гина - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
30. 08 2016.          pdf
НОВА СЛОГА д.о.о одбачен захтев за грађевинску дозволу
29. 08 2016.          pdf
Угоститељско предузеће ГОЧ - одбачен захтев за издавање решења на раздвајању пословног простора
18. 08 2016.          pdf
Јовановић Момчило - закључак о одбацивању захтева
12. 08 2016.          pdf
Телеком Србија одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу приводног оптичког кабла у Доњој Омашници
09. 08 2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев " АМС УНИОН" д.о.о. Трстеник
01. 08 2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног друштва ''BOSS CONSTRUCTION'' д.о.о. Стари Трстеник
28. 07 2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Небојша Милићевић - потписано
08. 07 2016.          pdf
Закључак РОП-ТРС-15243-ISAW-1-2016 од 06.07.2016.г.
08. 07 2016.          pdf
Раићевић Драган - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе за изградњу стамбеног објекта и ограде
08. 07 2016.          pdf
Петровић Василије - одбачени захтев
04. 07 2016.          pdf
Славомир Милосављевић - одбачени захтев
16. 06 2016.          pdf
Љубиша Цветковић - одбачен захтев
01. 06 2016.          pdf
Томислав Ђалић - одбачен захтев за изградњу помоћног објекта
17. 05 2016.          pdf
Шћепановић Новица - одбачен захтев за реконструкцију објекта
11. 04 2016.          pdf
Закључак о одбацивању захтева за изградњу хладњаче - Верица Миловановић Алексић
05. 04 2016.          pdf
Ловачко удружење Трстеник - одбацивање захтева за изградњу пословног објекта 30. 03 2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу - одбачен захтев за уређење јавне површине код Хитне помоћи 28. 03 2016.          pdf
Миловановић Драгиша - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе 18. 03 2016.          pdf
ОПШТИНА ТРСТЕНИК одбачен захтев за грађевинску дозволу - зелена пијаца 18. 03 2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Телеком Београд - ТК мрежа у Доњој Омашници 18. 03 2016.          pdf
Бранковић Виолета - одбачен захтев за издавање грађевинске дозволе 03. 03 2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу "ТРСТЕНИК" - уређењe дела тротоара у улици Светог Саве 12. 02 2016.            pdf
Решење о одбијању захтева, Теленор - огранак Београд - д.о.о. Београд, постављање антенског стуба и кабинета базне станице у Доњем Рибнику 11. 02 2016.             pdf
Велимировић Јелена, стамбени објекат у Угљареву 09. 02 2016.            pdf
Милетић Весна - одбацивање захтева за употребну дозволу 18. 01 2016.            pdf
2015. година
ЈКП "Комстан" Трстеник 18. 12 2015.             pdf
Обрадовић Милутин - одбацивање захтева за грађевинску
дозволу за иградњу стамбеног објекта у Осаоници
04. 12 2015.             pdf
Ристић Биљана - одбијен захтев за употребну дозволу 15. 10 2015.             pdf