37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 25 03 2023
Ћирилица
Почетна страна
БИБЛИОТЕКА МАТЕРИЈАЛА СА СЕМИНАРА

Одсек за буџет и финансије

budzet1
Служба буџета
презентације документи

Служба финансија

презентације документи

Служба за јавне набавке

презентације документи
Одсек за урбанизам, грађевинарство имовинско-правне и стамбене послове

urbaniza

Служба за урбанизам и грађевинарство
презентације документи
Служба за имовинско правне послове
презентације документи
Одсек за инспекцијске послове

inspekcijski

презентације документи
Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој

privreda

Служба за локално-економски развој
презентације документи
Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности

skup
Служба за скупштинске послове и друштвене делатности
презентације документи

Служба за општу управу

презентације документи

Служба за грађанска стања и месне канцеларије

презентације документи
Служба информатике
презентације документи
Одсек локалне пореске администрације

opercent

Служба канцеларијске и теренске контроле
презентације документи

Служба за принудну наплату

презентације документи