37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 02 2020
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

МЛАДИ ТАЛЕНТИ
 
Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о критеријумима за доделу материјлне и друге помоћи обдареним ученицима и студентима Фонда за младе таленте на подручју општине Трстеник, расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014.ГОДИНУ
 
I- Расписује се Конкурс за избор XX генерације стипендиста Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
 
II- Право на стипендију могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:
 
А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком тачкмичењу и заузели једно од првог до петог места, 
  • узраста II,III и IV разреда средње школе, који су у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивудуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство за просвету Републике Србије и Министарство спорта Републике Србије, 
  • који су уписали уникатне средње школе из области музике, ликовне културе и других уметничких профила и при томе постижу надпросечне резултате у тој области.

Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9)  током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, или остварених 48 ЕСПБ, под условом да су задржали статус буџетског студента;
  • који су уписали прву годину ''мастер'' студија са претходним просеком 9 или више, односно другу годину '''мастер'' са просеком 9 или више после прве године мастер студија; 
  • на постдипломским докторским студијама за које се на други научно верификовани начин утврди да поседују обдареност за одређену научну, односно уметничку вредност, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник и да су у редовном школовању у току студија имали просек оцене изнад 9 (девет). 
Стипендиста, досадашњи корисник, да би могао да настави са примањем стипендије и у наредној години доставља доказ за то (студенти: да су остварили просек 9 и уписали наредну школску годину, а ученици: поред одличног успеха и да су учествовали на Републичком такмичењу).
 
Пријаве за доделу стипендије по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске и опште послове и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, у канцеларији број 13 референту за образовање. 
 
Управни одбор Фонда ће у року од 10 дана од истека рока за подношење пријава донети Одлуку о додели стипендија, односно извршити избор XX генерације стипендиста.
 
НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку.
 
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 
01.10 до 15.10.2013.год.                                            УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...