37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 28 02 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Обавештавамо Вас да ће Инфо дан програма ЕУ за финансирање истраживања и иновација - ХОРИЗОН 2020 - са фокусом на мала и средња предузећа бити одржан 21. октобра 2014. године, са почетком у 11 часова, у Регионалној привредној комори Крушевац, улица Балканска 63 у Крушевцу.
 
Како бисте потврдили Ваш долазак можете се јавити Агенцији за регионални развој Расинског округа Крушевац.
 
У прилогу можете видети  Инфо дан Хоризон 2020 и агенду.
 
Агенција за регионални развој Расинског округа
Балканска 63, спрат IV
37000 Крушевац
 
Агенда: pdf
Инфо: pdf
 
Телефон: +381 37 418 520
Промените величину слова:
Пoвoдoм дoнoшeњa "Прoгрaмa Фoндa зa рaзвoj Рeпубликe Србиje зa 2014. гoдину", a у циљу инфoрмисaњa члaницa Кoмoрe и других зaинтeрeсoвaних учeсникa, Рeгиoнaлнa приврeднa Кoмoрa Крушeвaц у сaрaдњи сa Фoндoм зa рaзвoj Рeпубликe Србиje oргaнизуje прeзeнтaциjу прoгрaмa "Фoнд зa рaзвoj зa 2014. гoдину".
 
У прилoгу je oбaвeштeњe и пoзив Рeгиoнaлнe приврeднe кoмoрe Крушeвaц, зa присуствo гoрe пoмeнутoj прeзeнтaциjи.
 
Прeзeнтaциja ћe сe oдржaти у пeтaк, 17. oктoбрa 2014. гoдинe, сa пoчeткoм у 11,00 чaсoвa, у сaли Рeгиoнaлнe приврeднe кoмoрe Крушeвaц, ИВ спрaт, Бaлкaнскa 63, (згрaдa ГП Jaстрeбaц)
 
Maриja Пeтрaсинoвић
Виши сaрaдник зa ЛEР
Службa зa лoкaлнo eкoнoмски рaзвoj
Oпштинскa Упрaвa Tрстeник
Кнeгињe Mилицe 5
37240 Tрстeник
Teл: 037/ 714 317
Фax: 037/ 712 530
Moб: 064/150 43 60

Прилог: pdf
Промените величину слова:
 
Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, расписује конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора:
 
1. Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе за спровођење омладинске политике на локалном нивоу
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 
2. Конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 
 
3. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године.  
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 
 

Опширније...