37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 02 2020
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Обавештавају се заступници удружења грађана и школа да је рок за пријаве на Јавне конкурсе за расподелу средстава за финансирање/суфинасирање пројеката школа и удружења грађана из Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015 годину продужен до 12.08.2015.године.

Обрасци за пријаве и додатне информације могу се наћи на сајту општине Трстеник www.trstenik.rs.

За све додатне информације можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана у периоду од 10-14 часова лично у канцеларији број 37 или на телефон 037 714 317.
Промените величину слова:
Општина Трстеник расписила је јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката удружења грађана из области заштите животне средине  из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину.


На конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са седиштем у општини Трстеник која су у Статуту удружења навела да остварују циљеве у области заштите животне средине и /или одрживог развоја уз услов да до сада нису добила средства на јавним конкурсима за финасирање удружења грађана из буџета општине Трстеник и Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину.


Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката удружења за спровођење кампање за подизање еколошке свести грађана, организовање волонтерских акција за уређење јавних простора и површина у општини и пројекте јавног заступања на локалном нивоу. 


Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 200.000 динара, а рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 07. август 2015. године.


Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs. За информација о конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.


Преузимање образаца:

 
Јавни конкурс у ПДФ: pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта: word
Образац за буџет програма/пројекта: word
Промените величину слова:
Општине Трстеник расписала је јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката школа из области заштите животне средине.
 
На конкурсу могу да учествују школе чији је оснивач  општина Трстеник и које су школским програмом предвиделе активности у области заштите животне средине и/или одрживог развоја уз услов да  већ нису добиле средства из Буџетског фонда за заштиту животне средине општине трстеник за 2015. годину.
 
Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката школа за спровођење кампање за подизање еколошке свести ученика, финасирање активности школа у националном програму еко-школа, организовање манифестација за обележавање еколошких датума. 
 
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу 07. август 2015. године, а укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 100.000 динара.
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs, а за све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.

 
Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс: pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта: word
Образац за буџет програма/пројекта: word 
Још чланака...