37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
На јавни конкурс за расподелу средстава за финасирање/суфинасирање програма/пројеката удружења грађана из области пољопривреде из буџета општине Трстеник за 2016. годину који је расписан 18. 03 2016.године у предвиђеном року стигло је 5 предлога пројеката удружења .

1. ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА

Комисија није вредновала предлог пројекта Удружења корисника вода Медвеђа, због неиспуњавања захтева конкурса, јер су у предлогу пројекта  тражена средства за намену која није предвиђена јавним конкурсом.

1. ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА-АДМИНИСТАРТИВНА ПРОВЕРА

Р.Б.

Подносилац предлога пројекта

Назив предлога пројекта

Статус

1.

Друштво пчелара „Сретен Аџић“

Трстеник

Унапређење пчеларства

ДА

2.

Удружење корисника вода

Медвеђа

Израда ситуационог плана за електрификацију поља

НЕ

3.

Удружење“Мали повртари“

Почековина

Набавка пољопривредне опреме за заштиту пољопривредних култура и земљишта

ДА

4.

Удружење пчелара и воћара „Поморавље“  Трстеник

Развој пчеларства кроз повећање броја пчелињих заједница

ДА

5.

Удружење пољопривредника „Воћар“ Мијајловац

Удружени пољопривредници за савремену пољопривредну производњу

ДА

 

На предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Општине Трстеник за 2015. годину зa удружења грађана у области пољопривреде, председник општине Трстеник је дана 20. 04 2015. године донео Решење број: 40-330/2016-02  о избору пројеката удружења грађана у области пољопривреде која ће се финасирати из буџета  општине Трстеник за 2016 годину по спроведеном јавном конкурсу од 18. 03 2016.

Укупан износ одобрених средстава за финасирање пројеката из буџета општине Трстеник по овом јавном конкурсу износи 1.276.104 динара (милион двеста седамдесет шест хиљада и сто четири динара).

Учесници конкурса имају право приговора на Листу одобрених пројеката у року од три дана од њеног објављивања.Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од подношења приговора.Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за финасирање.

За све информације о конкурсу обратите се Служби за локално економски развој, канцеларија број 37 у згради општине или на телефон 037/714-317.

Трстеник, 21.05.2016.године.