37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 29 05 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: СЛ/2015-07
Дана:23.11.2015.
Т р с т е н и к
                                                                                        
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МСП СЕКТОР
Поштовани,
 
Обавештавамо Вас да су изашли конкурси намењени МСП сектору и то за следеће области:
  1. Министарство привреде расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава  у оквиру ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ. Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке укључене у реализацију Програма условно одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, Националне агенције: www.narr.gov.rs. и Предузетничког сервиса: www.preduzetnickiservis.rs може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. годиним, Информација о начину спровођења Програма, Информација о условима изабраних банака и нацрт Уговора о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.
  2.  
  3. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавило је позив за доделу бесповратних средстава у оквиру јавног конкурса под називом “Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“. Општи циљ конкурса јесте да се подрже иновативни приступи у решавању проблема запошљивости или запошљавања младих (од 15 до 30 година) кроз јачање партнерства организација цивилног друштва и приватног сектора. Више информација о условима конкурса и потребној документацији можете пронаћи на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/otvoren-konkurs-podrska-inovativnim-pristupima-za-povecanje-zaposljavanja-i-zaposljivosti-mladih-rok-15-12-2015/
  4.  
  5. ENECA/PHILIP MORRIS, Објавили су позив за програм „Покрени се за посао“ - помаже људима који желе да покрену или унапреде сопствени бизнис. Сви грађани са добром пословном идејом из целе Србије могу да постану корисници овог програма. Путем овог програма, који спороводи удружење грађана ЕНЕЦА из Ниша додељује бесповратна средства до 240.000 динара за куповину неопходне опреме за покретање малих и породичних предузећа. Осим средстава за куповину опреме, будућим предузетницима су обезбеђене пословне и стручне обуке, као и стална саветодавна помоћ од стране економских стручњака. Рок за пријаву је до 29. фебруара 2016. године. Све потребне информације можете наћи на https://pokrenisezaposao.rs 
Све додатне информације које су Вам потребне можете добити у Одсеку за привреду и одрживи развој општинске управе општине Трстеник:
  1. Канцеларија бр 7, телефон 037/ 714 673, референт Надица Обрадовић
  2. Канцеларија бр 37, телефон 037/ 714 317, референт Марија Петрашиновић