37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 19 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На јавни конкурс за расподелу преосталих средстава за финасирање/суфинасирање програма/пројеката удружења грађана и школа из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину који је расписан 27. 07 2015. године у предвиђеном року стигло је 4 предлога пројеката удружења.
                                                                     
1. ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА-АДМИНИСТАРТИВНА ПРОВЕРА

Р.Б.

Подносилац предлога пројекта

Назив предлога пројекта

Статус

1

Друштво спортова на води ''Западна Морава''

Ревитализација ''Плаже'' и шеталишта на десној обали Западне Мораве

ДА

2

Друштво грађана ''Стари мост''

 

''Не чекајмо реку!''

ДА

3

Еколошки покрет ''Моравски орашак'' Трстеник

Вода је именица женског рода

ДА

4

Клуб Екстремних спортова ''Адреналин'' Трстеник

Фестивал екстремних спортова – X TERME KIDS

НЕ

Комисија није вредновала  предлог пројекта Удружења Клуб Екстремних спортова ''Адреналин'' из Трстеника, због неиспуњавања захтева конкурса, јер је подносилац пројекта удружење које у Статуту нема наведено да се циљеви удружења остварују у области животне средине.

На предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Трстеник за 2015. годину зa удружења грађана и школе, председник општине Трстеник је дана 23. 09 2015. године донео Решење број: 40-792/2015-02  о избору пројеката удружења грађана и школа која ће се финасирати из буџетског фонда општине Трстеник за 2015. годину по спроведеном јавном конкурсу од 27. 07 2015.
 

2. ЛИСТА ПРЕДЛОГА СА ОДОБРЕНИМ ИЗНОСИМА

Р.б.

Подносилац предлога пројекта

Назив пројекта/

програма

Број бодова

Тражена средства

Предлог

Опис

1.

Еколошки покрет ''Моравски орашак'' Трстеник

Вода је именица женског рода

90

100.000

100.000

 

Набавка хлоринатора и чишћење и дезинфекција школских

бунара

2.

Друштво грађана ''Стари мост''

 

''Не чекајмо реку!''

80

 100.000

100.000

 

Волонтерске акције уређења обале и корита Љубостињске реке у близини спортских терена и садња        орахових садница

3

Друштво спортова на води ''Западна Морава''

Ревитализација ''Плаже'' и шеталишта на десној обали Западне Мораве

63

210.000

100.000

Ремонт и набавка опреме за одржавање, земљани радови, орезивање и сађење стабала, редовно одржавање плаже

 

УКУПНО СРЕДСТВА ОД ОПШТИНЕ

300.000

Укупан износ одобрених средстава за финасирање пројеката из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник по овом јавном конкурсу износи 300.000 (триста хиљада динара).

Учесници конкурса имају право приговора на Листу одобрених пројеката у року од три дана од њеног објављивања.Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од подношења приговора. Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за финасирање.

За све информације о конкурсу обратите се Служби за локално економски развој, канцеларија број 37 у згради општине или на телефон 037 714 317.

Трстеник, 23. 09 2015. године.