37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општинска управа Трстеник је дана  10. 09 2015. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја  општине Трстеник, за 2015. годину бр. 320-7/2015-07 од 20. 03 2015. године, расписала конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2015. годину на подручју општине Трстеник.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована  у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 

Рок за подношење пријава по овом  конкурсу је  31. октобра  2015. године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник - Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5.

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник  или на телефон 037 202- 913.

Преузмите текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву:

Конкурс: word 

Пријава на конкурс: word

Захтев за коришћење подстицајних средстава:  word

Конкурс - регрес за премију осигурања: word

Захтев - регрес за премију осигурања: word