37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општина Трстеник расписила је јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката удружења грађана из области заштите животне средине  из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину.


На конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са седиштем у општини Трстеник која су у Статуту удружења навела да остварују циљеве у области заштите животне средине и /или одрживог развоја уз услов да до сада нису добила средства на јавним конкурсима за финасирање удружења грађана из буџета општине Трстеник и Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину.


Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката удружења за спровођење кампање за подизање еколошке свести грађана, организовање волонтерских акција за уређење јавних простора и површина у општини и пројекте јавног заступања на локалном нивоу. 


Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 200.000 динара, а рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 07. август 2015. године.


Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs. За информација о конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.


Преузимање образаца:

 
Јавни конкурс у ПДФ: pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта: word
Образац за буџет програма/пројекта: word