37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Обавештавамо микро, мала и средња предузећа, предузетнике да су расписани јавни позиви за доделу бесповратних средства за суфинасирање  одређених активности. За све додатне информације и помоћ у попуњавању пријава за доделу ових средстава можете се обратити Служби за локално економски развој на телефон 037 714 317 или лично у канцеларији број 37. у згради општине Трстеник.
 
1. Национална агенција за регионални развој (НАРР) расписала је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за програм подршке даљем развоју микро, малих, средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015 години по Пројекту подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга. Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:
 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком; 
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронска презентација.

II група активности:
 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа и
 • израда и имплементација специјализованог софтвера.

Рок за подношење пријава је 19. август 2015.године.
 
Текст Пројекта, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама. 
2. Национална агенција за регионални развој (НАРР) расписала је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за програм подршке даљем развоју микро, малих, средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015 години за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке женском предузетништву у 2015. Години. Бесповратна средства ће се одобравати за: 
 
 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда/сертификација/ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа;
 • израду и имплементацију специјализованог софтвера;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронску презентацију предузећа и
 • едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Рок за подношење пријава је 19.август 2015 године.
 
Текст Пројекта, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама. 
3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2015. години.
 
Предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом се, у складу са чланом 41. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, додељују средства по јавном позиву за следеће намене:
 
I подршка развоју конкурентности предузећа набавком репроматеријала и сировина за период од 1. јануара до 30 јуна 2015. године, у складу са планом пословања за 2015. годину; 
II финансирање трошкова процене вредности имовине, ванредних извештаја ревизора и Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
III финансирање трошкова санација и измештања опасних материјa.
 
Рок за подношење пријава је 26.јули 2015.године.
 
Текст позива, упутства и пријавне обрасце можете преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs.