37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице бб, канц.бр.19,
тел: +381 37 715 263; факс: +381 37 719 330; 840-1088664-29 Управа за трезор  info@turizamtrstenik.rs; www.turizamtrstenik.rs
 
Поводом светског Дана заштите животне средине Туристичка организација општине Трстеник, Канцеларија за пољопривреду и Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник, расписују
 
К О Н К У Р С
 
 под називом „За зеленију и лепшу општину Трстеник“ 
 
Конкурс ће обухватити следеће категорије: 
 1. најуређеније насељено место, 
 2. најуређеније школско двориште, 
 3. најуређенија угоститељска башта, 
 4. најлепше уређено двориште и  
 5. најлепше уређен балкон.  
 
Право учешћа за 1. категорију имају сва насељена места у општини Трстеник. 
Право учешћа за 2. категорију имају све школе на територији општине Трстеник.
Право учешћа за категорију 3. имају власници угоститељских башти на територији општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року.
За категорију 4. и 5. право учешћа имају сви власници дворишта и балкона са подручја општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року. 
 
Конкурс ће бити отворен од 11. до 25. маја. Пријаве се могу вршити на телефон 037 715 263, ел. поштом на info@turizamtrstenik.rs или лично у Туристичкој организацији општине Трстеник, канцеларија бр. 19 у згради општине.  
 
Пријава је у слободној форми и треба да садржи име и презиме, адресу и контакт телефон.
Један грађанин може поднети само једну пријаву.
 
Оцењивање, на основу претходно утврђених критеријума, вршиће Комисија оформљена од стране Туристичке организације општине Трстеник увидом на терену.  За насељена места и школска дворишта није потребна пријава јер ће Комисија обићи сва насељена места и све школе у општини Трстеник и на основу претходно утврђених критеријума извршити оцењивање.
 
Критеријуми за најуређеније насељено место су: 
 • уређеност центра села
 • уређеност школе, дома културе, јавне чесме, споменика или другог јавног објекта
 • уређеност гробља
 • присуство/одсуство дивље депоније
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најуређеније школско двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље и жива ограда, 
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најуређенију угоститељску башту су:
 • украсне биљке у жардињерама
 • пратећи украсни објекти (нпр.фонтана и сл.)
 • допунски садржаји за госте (нпр.садржаји за децу или сл.)
 • функционалност и усклађеност
 • општи утисак
 
Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређено двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље,
 • жива ограда,
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређен балкон су:
 • вишегодишње цвеће,
 • сезонско цвеће,
 • декорација и функција посуда за биљке,
 • усклађеност боја,
 • одржавање,
 • укупан утисак.
 
Сваки критеријум, односно параметар, носи одређени број бодова (од 0 до 20). Максималан број бодова који се може освојити је 100.
 
Туристичка организација општине Трстеник оснива Комисију за избор најлепшег дворишта. Комисија обавља поступак избора најуређенијег насељеног места, најуређенијег школског дворишта, најуређеније угоститељске баште, најлепше уређеног дворишта и најлепше уређеног балкона и састављена је од стручних лица из области хортикултуре, архитектуре, пејзажне архитектуре, туризма, екологије и агрономије.
 
Проглашење победника биће на завршној церемонији уз доделу диплома 5. јуна 2015.године, на Светски дан заштите животне средине. У категорији најуређеније школско двориште и најуређенија угоститељска башта проглашава се и награђује само прво место, а у остале три категорије проглашавају се и награђују прва три места. 
 
Покровитељ: Општина Трстеник
Медијски покровитељ: РТВ Трстеник