37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На јавни конкурс за расподелу средстава за финасирање / суфинасирање програма /пројеката удружења грађана из области пољопривреде из буџета општине Трстеник за 2015 годину који је расписан 17.03.2015.године у предвиђеном року стигло је 8 предлога пројеката удружења .

1. ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА

Р.Б.

Подносилац предлога пројекта

Назив предлога пројекта

Статус

1

Друштво пчелара „Сретен Аџић“

Трстеник

Унапређење пчеларства

ДА

2

Удружење пољопривредних произвођача „Малина Стублица“ Стублица

Набавка система за наводњавање и противградне мреже за засаде малина и купина на подручју Брезовице и Стублице

ДА

3

Удружење корисника вода

Медвеђа

Израду ситуационог плана за електрификацију поља

НЕ

4.

Удружење виноградара,винара,

воћара“Свети Трифун“трстеничког краја

Риљац

Набавка опреме за прераду,пуњење и чување вина и ракије

ДА

5.

Удружење“Мали повртари“

Почековина

Набавка опреме за наводњавање

ДА

6.

Удружење одгајивача говеда сименталске расе

Трстеник

Унапређење говедарске производње

 

ДА

7.

Удружење малинара и купинара САМАР

Рајинац

Помоћ произвођачима малине и купине

ДА

8.

Удружење пчелара и воћара „Поморавље“

Трстеник

 

Бесплатна подела хране за пчеле-погача, репроматеријала и едукација чланова удружења пчелара и воћара „Поморавље“ Трстеник у 2015.години

ДА

Комисија није вредновала  предлог пројекта Удружења корисника вода Медвеђа, због неиспуњавања захтева конкурса, јер су у предлогу пројекта тражена средства за намену која није предвиђена јавним конкурсом.

На предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Општине Трстеник за 2015. годину зa удружења грађана у области пољопривреде, председник дана 30. 04 2015. године донето је Решење број: 40-384/2015-02  о избору пројеката удружења грађана у области пољопривреде која ће се финасирати из буџета  општине Трстеник за 2015 годину по спроведеном јавном конкурсу од 17.03.2015.

2. ЛИСТА ПРЕДЛОГА СА ОДОБРЕНИМ ИЗНОСИМА

Р.б.

Подносилац предлога пројекта

Назив пројекта/

програма

Број бодова

Одобрена

средства

1.

Друштво пчелара „Сретен Аџић“

Трстеник

Унапређење пчеларства

95

275.000

2.

Удружење одгајивача говеда сименталске расе

Трстеник

Унапређење говедарске производње

 

85

230.000

3.

Удружење пољопривредних произвођача „Малина Стублица“ Стублица

Набавка система за наводњавање и противградне мреже за засаде малина и купина на подручју Брезовице и Стублице

80

200.000

4.

Удружење малинара и купинара САМАР

Рајинац

Помоћ произвођачима малине и купине

73

125.000

5.

Удружење“Мали повртари“

Почековина

Набавка опреме за наводњавање

72

250.000

6.

Удружење виноградара,

винара,воћара“Свети Трифун“трстеничког краја

Риљац

Набавка опреме за прераду,пуњење и чување вина и ракије

65

230.000

7.

Удружење пчелара и воћара „Поморавље“

Трстеник

 

Бесплатна подела хране за пчеле-погача,репроматеријала

и едукација чланова удружења пчелара и воћара „Поморавље“ Трстеник у 2015.години

55

190.000

Укупан износ одобрених средстава за финасирање пројеката из буџета општине Трстеник по овом јавном конкурсу износи 1.500.000 (милион и песто хиљада динара).

Учесници конкурса имају право приговора на Листу одобрених пројеката у року од три дана од њеног објављивања.Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од подношења приговора.Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за финасирање.

За све информације о конкурсу обратите се Служби за локално економски развој , канцеларија број 37 у згради општине или на телефон 037 714 317.

Трстеник, 04. 05 2015. године