37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник 23.04.2015.године на основу Статута општине Трстеник, Одлуке о буџету општине Трстеник за 2015 годину и Правилника о критеријума и поступку доделе средстава из буџета  општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва расписао јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката удружења грађана из области заштите животне средине  из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015.годину.
 
Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 400.000 динара. 
 
На конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са седиштем у општини Трстеник која су у Статуту удружења навела да остварују циљеве у области заштите животне средине и /или одрживог развоја. Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката удружења за спровођење кампање за подизање еколошке свести грађана, организовање волонтерских акција за уређење јавних простора и површина у општини и пројекте јавног заступања на локалном нивоу.
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 08. мај 2015.године. Пријаве у затвореном коверту се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Служба за локално економски развој ,37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр.5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.
 
Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс у ПДФ pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта word
Образац за буџет програма/пројектаword