37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 16 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12 ) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 
О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 
 НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОРИДОРА УЛИЦЕ СВЕТИ САВА У ТРСТЕНИКУ - део II. 
 
Нацрт Плана детаљне регулације коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ( у даљем тексту : Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику ) обухвата подручје : коридор улице Свети Сава у Трстенику, од улице Милана Рајчевића до улице Цара Душана и пружног прелаза.
 
1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ОБАВИЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 дана, од 12. новембра до 12. децембра 2014.године.
 
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената Нацрт плана детаљне регулације - аналогни облик - биће изложен на јавни увид у улазном холу општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5., а текстуални део и карте у канцеларији број 42. на спрату општине Трстеник, сваког радног дана од 12 до 14 часова.
 
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику могу доставити у писаној форми општинској управи Трстеник преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 12. децембром 2014. године.
 
Јавна презентација за овај Нацрт плана одржаће се 27. новембра 2014.године са почетком у 14,00 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.
 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 16. децембра 2014. године у 14 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача - ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Трстеник“. 
 
На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. 

sv_sava
Преузмите нацрт плана детаљне регулације: pdf