37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 02 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Управни одбор Фонда за младе таленте општине Трстеник на својој седници одржаној 14.11.2014. године донео је одлуку о коначном броју изабраних стипендиста за школску 2014/2015. годину.
 
За ову школску годину додељено је 99 стипендија најбољим ученицима и студентима и то:
  • 14 стипендија ученицима средњих школа
  • 69 стипендија студентима
  • 14 стипендија за мастер студије и
  • 2 стипендијe за докторске студије

Лица која нису остварила право на стипендију могу уложити приговор у року од седам дана од дана пријема писменог обавештења. Приговор се подноси референту за образовањеопштинске управе Трстеник (канцеларија бр. 13), а о истиом одлучује УО Фонда за младе таленте
 
О термину свечаног пријема на коме ће бити уручене Одлуке о додели стипендије, као и стипендије за септембар и октобар, стипендисти ће бити накнадно обавештени.


Р.бр. Презиме и име Пребивалиште Назив школе /факултета Разред
година
Прос.
оцена
Напомена
1. Смиљковић Јована Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
2. Живковић Јана Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
3. Петрашиновић Петар Дубље Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
4. Ступљанин Снежана В.Дренова Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
5. Ђурић Ана Стопања Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
6. Маринковић Кристина Бучје Гимназија "Вук Караџић",ТС 1.р. 5,00 Ученик
генерације
7. Смиљковић Лазар Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 2.р. 5,00 1.м.Реп.так.-
математика
8. Лакић Александра В.Дренова Гимназија "Вук Караџић",ТС 2.р. 5,00 3.м.Реп.так.-
историја
9 Антић Јелена Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 2.р. 5,00 4.м.Реп.так.-
српски језик
10. Вукосављевић Тамара Планиница Гимназија "Вук Караџић",ТС 2.р. 5,00 5.м.Реп.так.-
књижевна олим.
11. Љубичић Јелена Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 3.р. 5,00 3.м.Реп.так.-
књижевна
олимп.
12. Величковић Анђела Трстеник Гимназија "Вук Караџић",ТС 3.р. 5,00 4.м.Реп.так.-
српски језик
13. Савовић Сара Трстеник М.Ш."Станковић", БГ 4.р. 5,00 1.м.Реп.так.-
солфеђо
14. Југовић Верица Милутовац Гимназија "Вук Караџић",ТС 4.р. 5,00 2.м.Реп.так.-
историја
15. Радић Наталија В.Дренова Електротехнички фак.,БГ 1.г. 5,00 Ученик генерације
16. Срејић Милош Прњавор Технички фак., Чачак 1.г. 5,00 Ученик енерације
17. Радмановац Милица Трстеник Фармацеутски фак., БГ 2.г. 9,00 буџет
18. Левић Катарина Д.Рибник Фак.политичких наука, БГ 2.г. 9,00 буџет
19. Костић Андријана Осаоница Фак.ликовних уметности, БГ 2.г. 9,06 буџет
20. Трошић Милош Г.Црнишава Технички фак., Зрењанин 2.г. 9,10 буџет
21. Лукић Миљана Трстеник Пољопривредни фак., БГ 2.г. 9,10 буџет
22. Милић Милица Медвеђа Висока медицинска шк.,Ћуприја 2.г. 9,10 буџет
23. Јевђић Теодора Трстеник Филолошки фак., БГ 2.г. 9,13 буџет
24. Ржић Марија Г.Омашница Пољопривредни фак., БГ 2.г. 9,20 буџет
25. Томић Марија Стари Трстеник Фак. Медицинских наука, КГ 2.г. 9,22 буџет
26. Брадић Магдалена Медвеђа ПМФ, Крагујевац 2.г. 9,40 буџет
27. Рајчић Ана Трстеник Правни факултет, КГ 2.г. 9,42 буџет
28. Радисављевић Давид Трстеник Електротехнички фак.,БГ 2.г. 9,43 буџет
29. Милићевић Катарина Селиште Фак.медицинских наука, КГ 2.г. 9,43 буџет
30. Антић Марија Трстеник ФОН, Београд 2.г. 9,45 буџет
31. Вељковић Ирена Милутовац Фак. за хотел. и туризам, В.Бања 2.г. 9,50 буџет
32. Павловић Сара Трстеник Правни факултет, БГ 2.г. 9,57 буџет
33. Трошић (Зоран) Милош Грабовац Висока здравствена шк. СС, БГ 2.г. 9,60 буџет
34. Павловић Јелена Трстеник Фармацеутски фак., БГ 2.г. 9,67 буџет
35. Крсмановић Драгана Стопања ПМФ, Н. Сад 2.г. 9,75 буџет
36. Цветковић Филип Стопања Фак.за маш. и грађевинарство,КВ 2.г. 9,80 буџет
37. Радојевић Сара Богдање Фак. за хотел. и туризам, В.Бања 2.г. 9,88 буџет
38. Пештерац Александра Чаири Економски факултет, КГ 2.г. 9,94 буџет
39. Василев Матија Трстеник Машински факултет, БГ 2.г. 10,00 буџет
40. Карић Аница Оџаци Машински факултет, БГ 3.г. 9,00 буџет
41. Панић Јована Г.Омашница ФИЛУМ, Крагујевац 3.г. 9,03 буџет
42. Расинац Младен Оџаци Фак.за маш. и грађевинарство,КВ 3.г. 9,05 буџет
43. Бошковић Јовица Оџаци Факултет медицинских наука, КГ 3.г. 9,10 буџет
44. Ђаволовић Јована Медвеђа Факултет медицинских наука, КГ 3.г. 9,10 буџет
45. Градиштанац Јелена Медвеђа Висока здравствена шк.СС, БГ 3.г. 9,18 буџет
46. Дубичанин Биљана Оџаци Висока шк.СС за васпитаче, КШ 3.г. 9,24 буџет
47. Ћирић Бранкица Лопаш Фак.за маш. и грађевинарство,КВ 3.г. 9,25 буџет
48. Бићанин Јелена Г.Рибник Филолошки факулте, БГ 3.г. 9,27 буџет
49. Лукић Јелена Грабовац Фак. за хотел. и туризам, В.Бања 3.г. 9,31 буџет
50. Недељковић Марија Лозна Фак. за хотел. и туризам, В.Бања 3.г. 9,31 буџет
51. Ђурђевић Јована Грабовац Фак. политичких наука, БГ 3.г. 9,32 буџет
52. Миловановић Александра Трстеник Архитектонски факултет, БГ 3.г. 9,33 буџет
53. Рачић Душан Трстеник ВТМШСС, Трстеник 3.г. 9,35 буџет
54. Милановић Марија Угљарево Факултет безбедности 3.г. 9,39 буџет
55. Милошевић Јелена Трстеник ВТМШСС, Трстеник 3.г. 9,40 буџет
56. Ђалић Марија Почековина Висока медицинска шк.СС,Ћуприја 3.г. 9,47 буџет
57. Стоисављевић Јелена Трстеник Фак. за хотел. и туризам, В.Бања 3.г. 9,63 буџет
58. Гашић Марина Попина Висока здравствена шк.СС, БГ 3.г. 9,64 буџет
59. Јаковљевић Јаков Трстеник ФИЛУМ, Крагујевац 3.г. 9,70 буџет
60. Радисављевић Предраг Трстеник Факултет уметности, Ниш 3.г. 9,74 буџет
61. Бзенић Анђелија Трстеник Фак. за хотел. и туризам,В.Бања 3.г. 9,75 буџет
62. Ђокић Катарина Доњи Рибник Факултет медицинских наука, КГ 3.г. 9,76 буџет
63. Смиљковић Александра Јасиковица Економски факултет, КГ 3.г. 9,81 буџет
64. Вељовић Маја Трстеник Фак.за маш.и грађевинарство,КВ 3.г. 9,86 буџет
65. Илић Александра Планиница Математички факултет, БГ 3.г. 10,00 буџет
66. Симић Маријана Трстеник Економски факултет, КГ 3.г. 10,00 буџет
67. Гавриловић Ненад Стопања Фак.спорта и физ.васп., НИШ 4.г. 9,00 буџет
68. Недељковић Бранкица Трстеник Филолошки факултет, БГ 4.г. 9,13 буџет/преноси
1 испит
69. Рашковић Невена Почековина Пољопривредни фак., БГ 4.г. 9,17 буџет
70. Николић Милена Доњи Рибник ФОН, БГ 4.г. 9,21 буџет
71. Ристић Јасмина Стопања Филолошки факултет, БГ 4.г. 9,21 буџет
72. Станисављевић Невена Трстеник Филозофски факултет, НИШ 4.г. 9,23 буџет
73. Палић Илија Трстеник Медицински факултет, БГ 4.г. 9,46 буџет
74. Шљивовац Аница Г.Црнишава Економски факултет, КГ 4.г. 9,50 буџет
75. Јовановић Душан Трстеник Економски факултет, КГ 4.г. 9,67 буџет
76. Вучковић Катарина Бучје Филолошки факултет, БГ 4.г. 9,72 буџет
77. Савковић Стојан Бресно Поље Фак.техничких наука, Чачак 4.г. 9,82 буџет
78. Капларевић Јелена Медвеђа Медицински факултет, КГ 5.г. 9,19 буџет
79. Павловић Маријана Оџаци Медицински факултет, Ниш 5.г. 9,28 буџет
80. Ђорђевић Ивана Осаоница Медицински факултет, КГ 5.г. 9,30 буџет
81. Вешковац Никола Стари Трстеник Медицински факултет, Ниш 5.г. 9,43 буџет
82. Минић Никола Трстеник Стоматолошки факултет, БГ 6.г. 9,08 буџет
83. Ћировић Александар Трстеник Медицински факултет, БГ 6.г. 9,32 буџет
84. Пецић Емилија Осаоница Правни факултет, БГ 1.г.маст. 9,00 буџет
85. Антић Јована Трстеник Факултет политичких наука,БГ 1.г.маст. 9,00 буџет
86. Јевтић Милица Трстеник ФОН, БГ 1.г.маст. 9,05 буџет
87. Маринковић Надица Трстеник ФОН, БГ 1.г.маст. 9,09 буџет
88. Дубичанин Душан Трстеник Факултет уметности, Ниш 1.г.маст. 9,10 буџет
89. Ристић Душан Трстеник Електротехнички факултет, БГ 1.г.маст. 9,11 буџет
90. Ћировић Никола Трстеник Филозофски факултет, Ниш 1.г.маст. 9,13 буџет
91. Николић Јасна Јасиковица Пољопривредни факултет, БГ 1.г.маст. 9,17 буџет
92. Милојевић Марија Медвеђа ФОН, БГ 1.г.маст. 9,19 буџет
93. Стефановић Душан Велика Дренова ПМФ,КГ 1.г.маст. 9,56 буџет
94. Василев Маја Трстеник Архитектонски факултет, БГ 1.г.маст. 9,57 буџет
95. Јочић Славиша Трстеник Филолошки факултет, БГ 1.г.маст. 9,63 буџет
96. Марковић Јанко Трстеник Факултет ликовних уметности, БГ 2.г.маст 9,25 буџет
97. Алексић Гордана Трстеник Физички факултет, БГ 2.г.маст 9,33 буџет
98. Кулунџић Ненад Трстеник Факултет техничких наука,Н.Сад 2.г.док.ст. 9,50 буџет
99. Сташић Јована Трстеник Стоматолпшки факултет, БГ 2.г.док.ст. 10,00 буџет
Закључно са редним бројем 99. РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
14.11.2014. Александра Марковић