37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18) и на основу члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације(„Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020.године и Одлуке Владе Републике Србије у вези спречавања ширења COVID-а 19 од 16.07.2020.године донете на основу препорука Републичког Кризног штаба од 15.07.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 17.07.2020. године, доноси


З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године


Члан 1.

У Наредби Општинског штаба за ванредне ситуације број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.

Обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима.
Заштитне маске обавезне су и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и по метар, попут редова испред тезги на пијацама,продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично.
На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.“

Члан 2.

Закључак ступа на снагу дана 17.07.2020.године и биће објављен на сајту општине Трстеник.“

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број:87-16-4/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник