37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 10 08 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник, са двадесетосме ванредне седнице одржане дана: 08.07.2020. године, председник општине Трстеник доноси:ОДЛУКУ


О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


Члан 1.


Због сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID – 19 и заштите становништва, ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК.

Члан 2.


Налаже се надлежним службама локалне самоуправе, јавним и другим предузећима, да предузму све мере на сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID – 19 и заштите становништва које су прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020).

Члан 3.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном листу општине Трстеник“.


Број: 87-16/2020-02

Дана: 08.07.2020. године у 11:15 часова

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

_________________________
Александар Ћирић, дипл. правник