37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 07 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Општинско веће Општине Трстеник донело је Одлуку о субвенсионисању камата на кредите микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за 2020. годину, број: 022-2/2020-03

Средства за субвенционисање камата за кредите намењене развоју привредних субјеката на територији Општине Трстеник обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Трстеник за 2020. годину („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 9/19).

Општина Трстеник ће субвенционисати камате на краткорочне кредите за обртна средства са роком отплате до 12 месеци.

Право на отплату камате на кредите имају привредни субјекти разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња правна лица и предузетници са седиштем на територији општине Трстеник.

Износ кредита не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 1.500.000 динара, са каматом до 8%.

За одобрене кредите, Општина субвенционише 100% обрачунате редовне камате за период трајања кредита.

Отплата камате на кредите неће се вршити за кредите који се користе за:
  1. Организовање игара на срећу, лутрија, кладионица и сличних намена;
  2. За рефинансирање кредита код друге банке:
  3. Производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

Право на субвенције остварује се подношењем захтева за одобрење кредита банкама са којима је Општина Трстеник закључила Уговор о пословној сарадњи за краткорочно кредитирање привредних субјеката и то:
  1. Банка „Војвођанска банка“ ад Нови Сад, Филијала Трстеник, Чајкина 1 , 37240 Трстеник
  2. Банка „Credit Agricole“ Србија АД Нови Сад, Филијала Трстеник, Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник
  3. Банка "Intesa", АД Београд, Филијала Трстеник - Цара Душана бб, 37240 Трстеник
  4. Банка "Банка Поштанска Штедионица" АД Београд , Филијала Трстеник, Ул. Цара Душана бр.8, 37240 Трстеник
  5. Банка "Комерцијална банка", АД Београд, Филијала Трстеник – Вука Караџића 46, 37240 Трстеник
чије су понуде биле благовремене, одговарајуће, прихватљиве и у складу са јавним позивом.

Захтев за одобрење кредита привредни субјекти могу поднети у горе наведеним банкама у Трстенику почев од 25.05.2020. до утрошка средстава предвиђених за субвенције, а најкасније до 15. новембра 2020. године.

У Трстенику,
25.05.2020. године