37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 20 01 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
1_m

Исплату једнократне новчане помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19, врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе.

Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, на основу стања у наведеним евиденцијама на дан 16.04.2020. године и није неопходно подносити захтев за остваривање права на овај вид подршке.

Висина помоћи је ограничена и максимални износи помоћи које пољопривредно газдинство може остварити износи:
  1. 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
  2. 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
  3. 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
  4. 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.