37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 01 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/18), на основу члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“, бр. 27/2020) и Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“, бр. 15/16), Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на седници одржаној дана 10.04.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У


Члан 1.


НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник да на основу Закона о заштити становништва од заразних болести, предузима све потребне мере око поступања са посмртним остацима лица која су преминула од последица вируса COVID-19.

Члан 2.


Трошкови сахране за грађане општине Трстеник, који су преминули од последица вируса COVID-19, на територији општине Трстеник или у некој од здравствених установа ван општине Трстеник, обезбедиће се из буџета општине Трстеник.

Члан 3.


Трошкови сахране подразумевају следеће: Превоз покојника, опрема за запослене раднике ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник приликом преузимања и сахрањивања (потребне по прописаној процедуци), услуга сахрањивања, опрема за сахрану.
Саставни део ове Одлуке је извод из ценовника ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник за услуге сахране лица која су преминула од последица вируса COVID-19.

Члан 4.


Контролу спровођења ове наредбе вршиће Општинска управа општине Трстеник.

Члан 5.


Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена на интернет страници општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 06-18-___/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Александар Ћирић, дипл. правник