37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 14 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), и на основу уредби и препорука Владе Републике Србије и надлежних министарстава, а циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије и/или епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 23.03.2020. године, доноси


Н А Р Е Д Б У


Члан 1.


Наређује се Општинској управи опшптине Трстеник да уведе дежурство у Call центру од 00:00 до 24:00 часова, чији је циљ информисања грађана о начину пружања помоћи у ванредном стању, на број телефона: 037/ 714-638 и моб. Телефон 064/8613493

Члан 2.


Затварају се пијаца у Трстенику и и све пијаце на територији општине Трстеник. 

Члан 3.


Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним трговинским објектима, током трајања ванредног стања:
- понедељак – субота од 07:00 до 15:00 часова,
- недеља од 08:00 до 15:00 часова,
- недеља од 03:00 до 08:00 часова, искључиво они малопорадајни објекти са списака који се налази сајту општине Трстеник и саопштења Радио телевизије Трстеник и то искључиво за грађане старије од 65. година.
Ограничава се радно време пекарама током трајања ванредног стања:
- понедељак – недеља од 06:00 до 16:00 часова
Ограничава се радно време aпотека током трајања ванредног стања
- понедељак-недеља од 07.00 до 16:00.

Члан 4.


Налаже се свим објектима, пиљарама и драксторима где се врши продаја свежег воћа и поврћа да приликом куповине истих, грађани не смеју сами узимати робу већ ће то за њих вршити радници који морају ностити заштитну маску и рукавице, док ће се наплата обављати код другог лица које ће искључиво радити са новцем.
Комунална и санитарна инспекција ће вршити контролу извршења наредбе.

Члан 5.


Наређује се ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник да настави са интензивним прањем и дезинфекцијом свих асфалтираних улица у граду и на селу, по редоследу приоритета који ће сачинити ЈКСП „КОМСТАН“. 

Члан 6.


Наређује се строго поштовање санитарне заштите у свим установама, јавним предузећима и другим институцијама које раде. Обезбедити лице на улазу које је под санитарном заштитом и врши дезинфекцију свих особа које улазе и која морају имати лична санитарна и заштитна средства.

Члан 7.


Наређује се дезинфекција свих јавних објекта и установа по програму који ће израдити ЈП за уређивање грађевинског земљишта Трстеник.

Члан 8.


Налаже се Предшколској установи „БИСЕРИ“ Трстеник да за период од проглашења ванредног стања па до даљњег не наплаћује услуге боравка деце у вртићу.

Члан 9.


Налаже се поштовање свих мера Владе Републике Србије у смислу ограничења кретања, затварања угоститељских и других објеката, као и рада малопродајних објеката доступних грађанству и пензионерима.

Члан 10.

Овом Наредбом ставља се ван снаге члан 5.став 2. Наредбе број 06-18-7/2020-02 од 21.03.2020.године, које се односе на ограничавање радног времена у малопродајним објектима током трајања ванредног стања.

Ова наредба, ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у на интернет страници Општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 06-18-/2020-02 од 23.03.2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
_____________________
Александар Ћирић, дипл. правник