37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 12 08 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Обавештавамо Вас да је Председник општине Трстеник расписао јавни позив за прикупљање понуда послових банака за кратокорочно кредитирање привредних субјеката разврстаних у складу са Законом као Микро, Мала и Средња правна лица и Предузетници са седиштем на територији општине Трстеник уз учешће општине Трстеник у отплати камате на кредите.

Највиши износ камате који субвенционише општина Трстеник износи до 8%.

Средства за субвенционисање камата за кредите намењене су развоју привредних субјеката на територији општине Трстеник и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Трстеник за 2020. годину („Сл. лист општине Трстеник“ број 9/19).

Достављамо јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање малих и средњих предузећа и предузетника уз учешће општине Трстеник у отплати камате на кредите број : 40-88/2020-02 од 07.02.2020. године.

Рок за достављање понуда је до 27.02.2020. године, ЈАВНИ ПОЗИВ је објављен на огласној табли Општинске управе општине Трстеник и на интернет страни општине Трстеник: www.trstenik.rs

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општинске управе општине Трстеник или на телефон 037 714 317.

ДОКУМЕТНА ВЕЗАНА ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ:

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА 2020.ГОДИНУ pdf


ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТОКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА УЗ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК У ОТПЛАТИ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ pdf