37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  ТРСТЕНИК
Општинска управа Трстеник
Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи разој
Т  Р  С  Т  Е  Н  И  К


о б ј а в љ у ј е
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


О  Г  Л  А  Ш  А  В  А  С Е
Ј  А  В  Н  И     У В И Д
У НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД
2018-2025

 
1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 2018-2025 ОДРЖАЋЕ СЕ у периоду од 04. јула  до  31. јула 2018.год.
План јавног здравља општине Трстеник за период 2018-2025 ће бити доступан на званичној web страници општине Трстеник, а биће изложен у канцеларији за ЛЕР, канцеларија бр. 37 у згради општине Трстеник, сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.
2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  НАЦРТА ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 2018-2025 ОДРЖАЋЕ СЕ дана  01. августа 2018. године са почетком у 1200 часова у Ликовном салону, у зграду Народног универзитета.
Примедбе на Нацрт Плана јавног здравља општине Трстеник за период 2018-2025 могу се доставити у писаној форми општинској управи општине Трстеник, Радној групи за израду Плана јавног здравља, у току трајања јавног увида, закључно са 31. јулом 2018.године.