37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
МЛАДИ ТАЛЕНТИ

Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу награда ученицима и студентима са територије општине Трстеник који остварују изузетне резултате у школовању, расписује


К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУI- Расписује се Конкурс за избор 24. генерације награђених ученика и студената Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II- Право на награду могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:

А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање на државним школама и факултетима,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком тачкмичењу и заузели једно од првог до трећег места,
  • узраста II,III и IV разреда средње школе, који су у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивудуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
  • који су уписали уникатне средње школе из области музике, ликовне културе и других уметничких профила и при томе постижу надпросечне резултате у тој области.

Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9) током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, или остварених 48 ЕСПБ, под условом да су задржали статус буџетског студента; Број студената са истог факултета ја ограничен на 5 са најбољом просечном оценом у предходним годинама студија;
  • који су уписали прву годину ''мастер'' студија са претходним просеком 9 или више, односно другу годину '''мастер'' са просеком 9 или више после прве године мастер студија; 
  • на постдипломским докторским студијама, а након завршене прве године докторских студија и остварене просечне оцене најмање 9,00, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник.

Пријаве за доделу награда по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, у канцеларији број 6 (Услужни центар).

Уз пријавни образац неопходно је доставити доказе о школском/факултетском успеху (за предходну годину, односно предходни циклус школовања), уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху у предходној години, односно уписаном семестру, положеним испитима и оствареном просеку, као и очитану личну карту (важи само за студенте).

Управни одбор Фонда ће у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава донети Одлуку о додели награда, односно извршити избор 24. генерације награђених ученика и студената.

НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку (канцеларија бр. 13).

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ word

Број:67-1-1/2017-08
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД
02.10.2017. до 17.10.2017.год.