37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 08 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
1. РАЗМЕНА ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА, Ниш и Врњачка Бања 11- 12. 07. 2017. године pdf
2. "Улога ЈЛС у остваривању циљева политике запошљавања" материјал:


материјал у канц. за ЛЕР
3. Девети сасатанак мреже ЛЕР-а СКГО материјал у канц за ЛЕР и на сајту

http://www.skgo.org/publications/front/Publikacije
4. Управљање људским ресурсима http://www.skgo.org//pages/display/400
5. Регионална презентација Закона о становању и одржавању зграда, представљање система регистрације стамбених заједница и начина вођења Регистра Обезбеђивање саветодавне помоћи за унапређење енергетске ефикасности зграде од стране ЈЛС (аутор: Бојан Гајић) канц. бр. 10
6. Безбедност саобраћаја у ЈЛС Безбедност саобраћаја у Локалној заједници (Факултет техничких наука-Универзитет у Новом Саду), књига 1 и књига 2 (канц. бр. 7)
7. Радионица у Нишу на тему  „Управљање имовином на локалним нивоу“ , одржана 12-13.јула 2107.године. Закони:
  • Закон о јавној својини
  • Закон о планирању и изградњи
  • Закон о становању и одрзавању стамбених зхрада
  • Закон о дрзавном премеру и катастру
  • Закон о озакоњењу објеката
  • закон о јавним предузецима
  • Закон о јавним путевима
  • Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини
  • Правилник о садрзају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије