37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 19 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Развојна агенција Србије (РАС) покренула је кампању: ”Креирај живот” која обухвата 8 програма подршке намењеним микро, малим, средњим предзећима и предузетницима. Од укупно опредељених бесповратна средства кроз суфинансирање до 70% за почетнике у послу , потенцијалне предузетнике тј СТАРТ УП привредним субјектима, а до 50% за постојеће фирме и до 60% за организације и инситуције

Од 03.03.2017. године објављени су следећи јавни позиви:

1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА – START UP
Програм је намењен физичким лицима и привредним субјектима који у тренутку подношења пријаве не послују дуже од две године, у циљу подршке самозапошљавању и унапређењу пословања привредних субјеката почетника, а који ће се бавити производњом, прерадом и услужним делатностима. Програм се спроводи на територији Републике Србије.

Пакет подршке обухвата: реализацију бесплатних обука, доделу бесповратних средстава и бесплатну услугу менторинга за Одабране кориснике
Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 120.000.000,00 динара.

Средства се додељују у износу до 1.000.000 динара без ПДВ, што представља до 70% укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно до 50% за услужне делатности. Одабрани корисник je у обавези да обезбеди сопствено учешће од минимум 30% од укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности
Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања.

2. JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Програм има за циљ повећање конкуретности ММСПП кроз развој и унапређење услуга које Подносиоци пријава пружају крајњим корисницима, а реализоваће се кроз следеће активности: Промоцију предузетништва и примера добре праксе са фокусом на омладинско и женско предузетништво; Израда анализа и спровођење истраживања у циљу повећања конкурентности ММСПП; Развоју нових услуга намењених ММСПП; Унапређењу постојећих услуга намењених ММС. Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају сви Подносиоци пријава који припадају следећим групама: Удружењима (кластер, пословно удружење, невладина организација и сл.); Регионалним развојним агенцијама (РРА); Пословним инкубаторима (ПИ); Научно технолошким парковима (НТП); Привредним коморама (ПК) и Научно истраживачким организацијама (НИО) ПП.

Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 80.000.000,00 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ. Бесповратна средства по пројекту се одобравају у распону од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара. Сваки Подносилац пријаве може да кандидује највише два пројекта, самостално и/или као партнер у оквиру конзорцијума.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

3. JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИНОВАТИВНИМ МИКРО, МАЛИМ, СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Циљ Програма подршке иновативним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима је унапређење културе инвестирања микро, малих и средњих предузећа и предузетника у иновације ради повећања конкурентности. Програм реализује Развојна агенција Србије у сарадњи са регионалним развојним агенцијама .

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА Кроз Програм ће се подржати следеће активности:

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа; 
 • унапређење постојећег процеса производње; 
 • откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА Расположива средства се одобравају као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројектне активности без ПДВ, а у максималном износу до 1.000.000,00 динара. Укупан буџет Програма износи 30.000.000,00 динара.
НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА Кроз Програм ће се подржати следеће активности:

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа; 
 • унапређење постојећег процеса производње; 
 • откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију.

4. JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ МИКРО, МАЛИМ, СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА Прихватљиве пројектне активности:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација);
 2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа;
 3. Едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке; 
 4. Нови дизајн производа и амбалаже; 
 5. Маркетинг новог производа.


Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.
Максималан износ који се додељује од стране РАС по следећим активностима:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – уколико се конкурише за само једну подактивност (имплементацију или сертификацију или ресертифкацију) до 300.000,00 динара; уколико се конкурише за више подактивности (имплементацију и/или сертификацију и/или ресертифкацију) до 500.000,00 динара;
 2. Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака производа – до 500.000,00 динара;
 3. Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке – до 300.000,00 динара;
 4. Нови дизајн производа и амбалаже – до 300.000,00 динара; 
 5. Маркетинг новог производа – до 300.000,00 динара. Укупан буџет за Компоненту 1 износи 30.000.000,00 динара.

5. JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИЗВОЗНИЦИМА

За доделу бесповратних средстава могу да конкуришу кластери, регионалне развојне агенције, привредне коморe, удружења, факултети и институти а који могу да конкуришу самостално или као чланови Конзорцијума. Друге организације које се баве подршком привреди (пословни инкубатори, научно технолошки паркови и сл.), као и привредна друштва и предузетници код којих консултантске активности представљају претежну делатност, могу да конкуришу једино као чланови Конзорцијума.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У оквиру Компоненте 1 могу се реализовати следеће врсте активности:

•Развој програма обука и одржавање обука за стицање општих знања и вештина потребних за извоз;
•Развој програма индивидуалног саветовања/ менторинга за ММСПП;
•Развој програма обука и одржавање обука и/или саветовања за припрему плана извоза прилагођеног привредном субјекту;
•Организовање стицања практичних искустава у области извоза

Пројектне активности одржавања обука морају укључити минимално 15 ММСПП.

РАС суфинансира до 60% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ који се додељује од стране РАС за ову компоненту је 1.000.000,00 динара по пројекту.
Укупан буџет за оку компоненту износи 15.000.000,00 динара.

Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања.

6. JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОМОЦИЈЕ ИЗВОЗА
Кроз Програм промоције извоза, Развојна агенција Србије обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима, предузетницима, који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Програмом су обухваћене активности које се односе на излазак привредних субјеката на нова тржишта, на повећање извозне конкурентности, односно повећање вредности извоза и броја извозника кроз организацију сајамских наступа у иностранству и компанијских мисија на секторском принципу.

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ који се додељује од стране РАС-а за ову компоненту је 1.000.000,00 динара. Укупна расположива средства износе 40.000.000,00динара.

Више информаицја на сајту Агенције www.arrro.rs (АРРРО) и
РАС-а http://www.ras.gov.rs/sr/ras-kampanja-kreiraj-zivot