37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 17 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Република Србија

ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-16/2016-04
Дана: 10.11.2016. године
Т р с т е н и к
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о продужењу рока за подношење пријаве по интерном конкурсу
за радно место стручни сарадник за грађевинске послове

У интерном конкурсу Општинске управе општине Трстеник, број 111-16/2016-04 од 28.10.2016. године, за пријем једног извршиоца на неодређено време у Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове,  рок за подношење пријава продужава се до 14.11.2016. године, из разлога што последњи дан  за подношење пријава по конкурсу пада 11.11.2016. године, који је нерадан дан.

Провера кандидата који испуњавају услове за рад ће се вршити у просторијама Општинске управе Трстеник дана 21.11.2016. године, са почетком у 8:00 часова, о чему ће кандидати бити писменим путем обавештени.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                               
  
        Анђелка Трошић