37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 16 07 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 58.  Статута општине Трстеник („Службени гласник општине Трстеникˮ, бр. 7/08, 10/08, 5/10 и 6/12) и члана 8. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени гласник општине Трстеникˮ, бр. 2/2014), председник општине Трстеник 07.11.2016. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О расподели средстава црквама и верским заједницама за 2016. годину

I – На основу расписаног Поновног jавног конкурса за доделу буџетских средстава ради суфинснсирања пројекта цркава и верских заједница за 2016. годину, а на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама, укупан износ од 100.000 динара распоређује се на износ од  85.500 динара за градитељску делатност – инвестиционо одржавање,  подносиоцу пријаве на јавном конкурсу на следећи начин:

1.      За градитељску делатност – инвестиционо одржавање

Р.бр Назив црквене општине Подаци о предмету пријаве Административна исправност пријаве Износ додељених средстава
1. Mанастир Велуће  Уређење и реконструкција манастирског гробља
и поправка ограде око
објеката
Административно исправна  85.500,00
УКУПНО II: 85.500,00


II – Пренос додељених средстава извршиће се изабраном подносиоцу пријаве са позиције – Дотације верским заједницама, економска класификација 481, у укупном износу од 85.500.000 динара.


III – Општинска управа општине Трстеник – Одсек за буџет, финансије и имовинско-правне послове преносиће додељена средства на рачун корисника, у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Трстеник, на основу налога за пренос који даје председник општине Трстеник.
 

VII – Oво решење је коначно.

 
07.011.2016.                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Трстеник                                                           Александар Ћирић, дипл. правник

Број: 40-368-1/2016-02