37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 09 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 3. став 2. Уредбе о интерном конкурсу (''Службени гласник РС'', број 17/16), члана 21. Одлуке о Општинској управи општине Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 5/12 и 3/15), начелник Општинске управе општине Трстеник дана 08.11.2016. године, донео је


РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНОГ МЕСТА ПУТЕМ

ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


  1. Слободно радно место у Општинској управи општине Трстеник – Одсек локалне пореске администрације попуниће се путем интерног конкурса, и то:
 

Р.бр.

                   Назив радног места

Број извршилаца

 

Инспектор наплате

1

 

Подаци о радном месту, условима за рад на радном месту, доказима о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које је кандидат обавезан да приложи приликом конкурисања за радно место из става 1 ове тачке, предвиђени су Правилником о систематизацији и организацији радних места у Општинској управи општине Трстеник број 020-1/2016-04 од 28.01.2016. године.

  1. Интерни конкурс за попуњавање радног места из тачке 1. овог Решења, спровешће се у складу са Уредбом о интерном конкурсу (''Службени гласник РС'', број 17/16).
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на огласној табли и интернет страници Општинске управе општине Трстеник.

 

Преузимање КОНКУРСА: pdf

Број: 111-17/2016-04                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                             

У Трстенику: 08.11.2016. године

                                                                         Анђелка Трошић, дипл.правник